Helsingin yliopisto

Tiedot

9.6.1846 Ivar Fredrik Danielson 16350. * Laukaassa 2.8.1825. Vht: lääninmaanmittari Turun ja Porin läänissä, kamarineuvos Jonas Gabriel Danielson († Paimiossa 1861) ja hänen 1. puolisonsa Charlotta Fredrika Essbjörn. Helsingin yksityislyseon oppilas 1839 – 1841. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 9.6.1846 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Hämäläisen osakunnan jäsen 14.10.1846 [1846] Oct: 14. Ivar Fredrik Danielsson född den 2 Augusti 1825. i Laukkas Socken har vid Student examen den 9 Junii 1846 erhållit vitsordet adprobatur grundat på 13. bifallsröster. | Fadren, Länelandtmätare i Åbo Län | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Hösten 1849. | Logices Examen 1849 d. 10. Nov. | Rysk examen d. 14. Junii 1851. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 24.11.1849. Tuomarintutkinto 28.4.1854. Suurempi kameraalitutkinto 29.5.1854. Turun hovioikeuden auskultantti 17.6.1854. Vaasan hovioikeuden auskultantti 26.2.1857. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1855. Varatuomari 1863. Päätullijohtokunnan ylim. kanslisti 1880. Yleisen revisio-oikeuden revisiokonttorin 2. reviisori 1883, 1. reviisori 1897, ero 1903. † Helsingissä 6.4.1907.

Pso: 1873 Maria Sofia Amalia Viktoria Ovén († 1912).

Isän isä: komissiomaanmittari Jonas Danielsson 9442 (yo 1776, † 1808).

Poika: Helsingin apulaiskaupunginsihteeri, FM Ivar Aksel Lennart Danielson 25867 (yo 1898, † 1953).

Lanko: Koivikon maanviljelyskoulun johtaja Viktor Fredrik Heikel 16980 (yo 1851, † 1901).

Yksityistod. antaja: Otto Edvard August Hjelt 15724.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #581; HYKA, Album 1817–65 s. 482; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 109; KA Revisiolaitos, Revisio-oikeuden ja revisiokonttorin matrikkeli 1815–1933 s. 87; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1318. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 135; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #251. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #235; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #389; Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 173 (Danielson Taulu 9).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ivar Fredrik Danielson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16350>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.