Helsingin yliopisto

Tiedot

12.10.1847 Gustaf Richard Björkstén 16537. * Loviisassa 22.12.1830. Vht: loviisalainen kauppalaivuri, kunnallisraatimies Richard Björkstén († 1875) ja Vilhelmina Dorotea Unonius. Loviisan triviaalikoulun oppilas 20.8.1840 – 1842. Porvoon yläalkeiskoulun oppilas 1842 (cl. IV) – 1843. Porvoon lukion oppilas 16.6.1843 – 15.6.1847 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 12.10.1847 (arvosana laudatur äänimäärällä 21). Uusmaalaisen osakunnan jäsen 16.10.1847 [1847 October] 16. Gustaf Richard Björkstén född d: 22 December 1830 uti Lovisa. | Sjö-Capitaine. Ankom med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den 12 Oct., med omd. Laudatur och 25 röster. Respondentti 13.2.1850 pro exercitio, pr. Karl Konstantin Tigerstedt 15588. FK 9.5.1853. FM 30.5.1853. Merkitty lääketieteellisen tiedekunnan matrikkeliin 17.10.1853. LK 30.1.1857. Palveli Tukholman serafiimilasaretissa 1857–58. Väitöskirja 12.5.1860, pr. Knut Felix von Willebrand 14889. LL 1.3.1861. Väitöskirja 5.3.1862 pro munere. Ulkomaisia opintoja 1862–63. LKT 27.5.1863. — Lääketieteellisen tiedekunnan kuraattori 1865–68. — Aleksanterin yliopiston vt. anatomian prosektori 1859, vakinainen 1862, vt. anatomian ja fysiologian professorina 1864–65. † Helsingissä 8.3.1868.

Pso: 1864 Hilda Elfving († 1901).

Appi: piirilääkäri, professori, FM ja LKT Johan Fredrik Elfving 13451 (yo 1821, † 1891).

Veli: lääkintöneuvos, arkkiatri, FM ja LKT Johan Isak Björkstén 16301 (yo 1845, † 1912).

Poika: Helsingin kulkutautisairaalan ylilääkäri, LKT Max Björkstén 21430 (yo 1884, † 1940).

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #466; HYK Mf/Ms 380, Lovisa trivialskolas matrikel ifrån år 1813; HYKA, Album 1817–65 s. 507; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; HYKA LTA Ba, Lääketieteellisen tiedekunnan matrikkeli 1853–1874 #57. — A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1449; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #2126; P. Nordmann, Högre elementarskolan i Borgå 1842–1873 (1918) s. 30; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 149. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 150 (Björkstén Taulu 12); T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 66; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #241.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Richard Björkstén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16537>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.