Helsingin yliopisto

Tiedot

8.6.1848 Gustaf Adolf Wegelius 16584. * Alastarolla 18.6.1827. Vht: kruununvouti Bror Fredrik Wegelius 12658 (yo 1813, † 1837) ja hänen 1. puolisonsa Karolina Johanna Svanstrupe. Turun triviaalikoulun oppilas 26.2.1838. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 2.2.1841. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 8.6.1848 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Länsisuomalaisen osakunnan jäsen 21.10.1848 21/10 1848 Gust. Ad. Wegelius \ ... \ Logices examen. Jurisexamen V.T. 1852. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1850 med vitsorden: hedr. o. berömv. uppf. berömlig flit. | Ånyo intagen H.T. 1850. | V.T. 1852 med samma vitsord. \ Gjort en sjöresa till Spanien sommaren 1850. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 24.10.1850. Tuomarintutkinto 27.5.1852. Turun hovioikeuden auskultantti 19.6.1852. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1852. Varatuomari 1855. Maanjako-oikeuksien puheenjohtajana 1859–62. Ikaalisten tuomiokunnan tuomari 1874. † Ikaalisissa 12.4.1880.

Pso: 1860 Matilda Vilhelmina Törnroos tämän 2. avioliitossa († 1909).

Yksityistod. antaja: Jakob Vilhelm Ekwall 15664.

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #177; HYKA, Album 1817–65 s. 515; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 115; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Liber scholæ Aboënsis 1830–1838 s. 94; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1291. — E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #699; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 152; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #1219. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #213; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 843 (Wegelius Tab. 67); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 140.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Adolf Wegelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16584>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.