Helsingin yliopisto

Tiedot

12.12.1848 Karl Viktor Hansson 16682. * Hollolassa 19.12.1828. Vht: heinolalainen värjäri Karl Vilhelm Hansson ja Hedvig Elisabet Ammondt. Loviisan triviaalikoulun oppilas 13.2.1841 – 1842. Porvoon yläalkeiskoulun oppilas 1842 (cl. II) – 1843 (uteblef). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 12.12.1848 (arvosana approbatur äänimäärällä 11). Hämäläisen osakunnan jäsen 9.2.1849 [1849] Februarii 9. Carl Victor Hansson, son till Färgaren Carl Wilhelm Hansson och dess kära maka Hedvig Elisabeth Ammondt, är född den 18 December 1828, blef, efter enskild handledning idkade studier, den 12 December 1848 inskrifven vid Universitetet, sedan jag undergått vederbörlig student examen, hvarvid 11 röster och epithet approbatur mig tillföll. | Närv. V.T. 1849. | H.T. 1849. | Rysk examen d. 21 Febr. 1850. | Afdelningsbetyg utfärdadt den 30. Mars 1851. Uppförande 1:sta Kl., Flit 2:dra Klassen. | d:o d:o den 15. December 1851. med enahanda vitsord. — Nähtävästi venäläiseen sotapalvelukseen 1851.

Yksityistod. antaja: Karl Mauritz Crusell 14600.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #610; HYK Mf/Ms 380, Lovisa trivialskolas matrikel ifrån år 1813; HYKA, Album 1817–65 s. 534. — P. Nordmann, Högre elementarskolan i Borgå 1842–1873 (1918) s. 31; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 159.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Viktor Hansson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16682>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.