Helsingin yliopisto

Tiedot

7.6.1849 Daniel August Saelan 16693. * Antreassa 12.9.1829. Vht: Hiitolan kirkkoherra Daniel Saelan 11595 (yo 1802, † 1843) ja Lovisa Eleonora Söderbom. Käkisalmen piirikoulun oppilas 10.2.1840. Viipurin lukion oppilas 6.4.1842 – 1844. Porvoon yläalkeiskoulun oppilas 21.9.1843 – 1848 (uteblef). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 7.6.1849. Viipurilaisen osakunnan jäsen 7.6.1849 7/6 1849 \ Daniel August Saelán \ 12/9 1829 \ Daniel Saelán Prost och Kyrkoherde \ St Andreae. \ Praesterade Student examen med betyg af Juris Candidaten Gustavson, hvarvid han erhöll 17 bifallsröster. | prestvigd 8 Juli 1853 Pastor i Gubanitz i Ingermanland 3 Juli 1855. Förste komminister i Hfors 24 Okt 1860. Tillträdde tjensten 1862. Död 29 September 1866. Merkitty teologisen tiedekunnan nimikirjaan 24.9.1851. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 8.7.1853. — Pappina Porvoossa, Pietarin suom. Marian seurakunnassa ja Inkerin Liissilässä. Kupanitsan kirkkoherra 1855. Helsingin 1. komministeri 1860 (virkaan 1862), samalla teknillisen reaalikoulun uskonnonopettaja 1862–66. † matkalla Hyvinkäällä 29.9.1866.

Pso: 1855 serkku Sigrid Antoinette Saelan († 1907).

Appi: Jämsän kirkkoherra Anders Johan Saelan 12689 (yo 1814, † 1841).

Yksityistod. antaja: Kristian Gustavson 15815.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. IV #226; HYKA, Album 1817–65 s. 535; HYKA TTA Ba, Teologisen tiedekunnan nimikirja 1847–75 f. 15; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2966. — P. Nordmann, Högre elementarskolan i Borgå 1842–1873 (1918) s. 35; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 160; O. Wanne, Käkisalmen koulujen matrikkeli 1800–1892. SSV 29 (1945) #323; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #449. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 188; Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 682 (Saelan Tab. 4); G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #666.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel August Saelan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16693>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.