Helsingin yliopisto

Tiedot

9.6.1849 vapaaherra Knut Uno Axel Samuel von Troil 16704. * Nousiaisissa 25.12.1831. Vht: Hämeen läänin kuvernööri, vapaaherra Samuel Verner von Troil U1016 († 1865) ja Johanna Maria von Kothen. Turun yläalkeiskoulun oppilas 23.8.1844 – 19.6.1847 (test. vitae). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 9.6.1849 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 13). Länsisuomalaisen osakunnan jäsen 9.10.1849 [9/10] 1849 Knut Uno Axel Samuel von Troil \ ... \ ‹–› \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1850 med vitsorden: berömlig flit hedr. o. berämvärdt uppförande. \ Ingått vid militären. — Nuorempi aliupseeri Suomen kaartissa 1850, portepévänrikki 1851, vänrikki 1853, aliluutnantti 1854, luutnantti s.v., alikapteeni 1859, kapteeni 1863, everstiluutnantti 1868, ero everstinä 1871. Uudenmaan läänin läntisen piirin virkatalontarkastaja 1876, ero 1884. Samalla esikuntaupseeri 1. Uudenmaan tarkk'ampujapataljoonan reservipiirissä 1882, siirto kantahenkilöstöön everstiluutnanttina 1884, ero 1890. Omisti Pohjan Elimon. Valtiopäivämies 1867 ja 1877–78. † Pohjassa 13.3.1905.

Pso: 1:o 1860 Natalia Charlotta Amalia Hisinger († 1875); 2:o 1877 Alexandrine Vilhelmina von Guthann († 1916).

Poika: tilanomistaja Pohjassa, agronomi Hjalmar Fridolf Samuel von Troil 21137 (yo 1882, † 1914).

Lanko: luutnantti Alexander Johan Mikael Hisinger 16897 (yo 1851, † 1856).

Yksityistod. antaja: Ernst Fredrik Teodor Strandberg 16108.

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #211; HYKA, Album 1817–65 s. 537; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Matrikel 1838–1856 s. 95. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 161. — V. Schvindt, Biografiska anteckningar öfver officerare och civile tjänstemän vid Lifgardets finska skarpskyttebataljon (1912) s. 127; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 365 (von Troil Tab. 6); T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1254 (von Troil Tab. 4).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Knut Uno Axel Samuel von Troil. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16704>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.