Helsingin yliopisto

Tiedot

13.6.1849 Reinhold Agricola 16710. * Helsingissä 9.12.1831. Vht: senaatin protokollasihteeri Johan Georg Agricola 12390 (yo 1811, † 1872) ja Amalia Antoinetta Nyman. Helsingin yksityislyseon oppilas 1845 – 1849. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 13.6.1849 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 19). Hämäläisen osakunnan jäsen 2.10.1849 [1849] October 2. Reinhold Agricola född den 9 December 1831 i Helsingfors har vid Studentexamen den 11 Juni 1849 erhållit vitsordet approbatur cum laude grundadt på 19 bifalsröster. Fadren Protocoll Secreterare. | Närv. H.T. 1849. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 12.10.1851. — Tuomittu useita kertoja mm. varkauksista ja kärsi vuodesta 1889 elinkautista kuritushuonetuomiota. Siirretty lopulta Espoon vaivaistaloon, josta katosi vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä. — Naimaton.

Yksityistod. antaja: Karl Gustaf Finér 15578.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #620; HYKA, Album 1817–65 s. 538; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 119. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 162; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #349. — T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 4 (Agricola Tab. 2); Å. Backström, Agricola – den under falska premisser naturaliserade ätten. Uppsatser XI (1994) s. 66.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Reinhold Agricola. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16710>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.