Helsingin yliopisto

Tiedot

11.10.1849 Vilhelm Gabriel Poppius 16769. * Pyhtäällä 23.7.1830. Vht: Salmin kihlakunnan henkikirjuri Karl Johan Poppius († 1861) ja Johanna Charlotta Cedberg. Haminan piirikoulun oppilas 26.8.1839 – 1845. Kuopion yläalkeiskoulun oppilas. Kuopion lukion oppilas 1846 – 1849. Ylioppilas Helsingissä 11.10.1849 (arvosana laudatur äänimäärällä 22). Viipurilaisen osakunnan jäsen 11.10.1849 11/X 1849 \ Wilhelm Gabriel Poppius \ 23/VII 1830 \ Carl Johan Poppius Häradskrifvare \ Pyttis \ Praesterade student examen med betyg från Kuopio Gymnasium, hwarwid han erhöll 22 bifallsröster. | Praesterade större theologie examen den 30 November 1849. Förornad att under Höst Termin 1850 och Vår Termin 1851 förestå Sång och Gymnastik Lärare tjensten vid Högre Elementar Skolan i Björneborg. Skrifprof pro Exercitio den 3 April 1852. | Död såsom läkare 17 Sept 1866. Merkitty lääketieteellisen tiedekunnan matrikkeliin 27.1.1855. KK 21.12.1857. KM 1.8.1861. — Porin yläalkeiskoulun vt. voimistelunopettaja 1850–51. Iisalmen piirin piirilääkäri 1862. † Iisalmella 17.9.1866.

Pso: 1861 Tekla Magdalena Streng († 1921).

Appi: ent. lääninsihteeri, kollegiasessori Otto Vilhelm Streng 11816 (yo 1804, † 1863).

Veli: kihlakunnantuomari Johan Edvard Poppius 16595 (yo 1848, † 1896).

Poika: tullihallituksen pääjohtaja Wilhelm Gabriel Poppius 21964 (yo 1886, † 1939).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. IV #235; HYK Mf/Ms 381, Elevmatrikel vid Högre Elementarskolan i Fredrikshamn 1805–1850 #481; HYKA, Album 1817–65 s. 548; HYKA LTA Ba, Lääketieteellisen tiedekunnan matrikkeli 1853–1874 #69. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 165; O. Wanne, Kuopion lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844–72. SSJ 22 (1959) #50. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1043 (Poppius Taulu 18); G. Johnsson, Suomen piirilääkärit 1749–1927. SSV 11 (1927) s. 118; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 113 (Poppius Taulu 20).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Gabriel Poppius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16769>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.