Helsingin yliopisto

Tiedot

12.2.1850 Otto Vilhelm Oskar Segercrantz 16794. * Kalvolassa 25.1.1833. Vht: luutnantti Otto Isak Segercrantz († 1857) ja Ottiliana Vilhelmina Hillebrandt. Hämeenlinnan yläalkeiskoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 24.8.1848 – 17.11.1848 (skiljebetyg). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 12.2.1850 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Hämäläisen osakunnan jäsen 12.2.1850 [1850] Februarii 12 Otto Wilhelm Oscar Segercrantz född den 25 Januarii 1833 i Kalvola Socken, Undergått Student-Examen den 11 Februarii 1850 med vitsordet Approbatur, grundadt på 13 Bifallsröster. Fadren, O. I. Segercrantz, Löjtnant, boende i Akkas. Pienempi kameraalitutkinto 25.5.1852. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 14.2.1854. — Aliupseeri 6. Hämeenlinnan ruotujakoisessa tarkk'ampujapataljoonassa 1855, portepévänrikki s.v., ero sairaalloisuuden takia s.v. Uudestaan palvelukseen portepévänrikkinä mainitussa pataljoonassa s.v. Siirto 8. Uudenmaan ruotujakoiseen tarkk'ampujapataljoonaan 1856, aliluutnantti 1858, luutnantti 1863, ero alikapteenina 1868. Savonlinnan tullinhoitaja 1877, ero 1895. † Helsingissä 16.3.1902.

Pso: 1875 Anna Katarina Ekman († 1929).

Yksityistod. antaja: Karl Konstantin Tigerstedt 15588.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #625; HYKA, Album 1817–65 s. 552; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 150. — A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #2267; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 167. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 126 (Segercrantz Tab. 12); T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1033 (Segercrantz Tab. 17); Å. Backström, Officerare och civila tjänstemän vid 8., Nylands, indelta finska skarpskyttebataljon 1855–1868. Uppsatser VIII (1987) s. 152.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Otto Vilhelm Oskar Segercrantz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16794>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.