Helsingin yliopisto

Tiedot

22.6.1850 Karl Henrik Kahelin 16820. * Kivijärvellä 13.1.1832. Vht: Saarijärven lukkari Henrik Gabriel Kahelin († 1863) ja Eva Charlotta Cheilan. Vaasan yläalkeiskoulun oppilas 1844. Vaasan lukion oppilas 1848 – 1850. Ylioppilas Helsingissä 22.6.1850 (arvosana laudatur äänimäärällä 31). Hämäläisen osakunnan jäsen 24.9.1850 [1850] September 24. Carl Henrik Kahelin, född den 13 Januarii 1832 i Kiwijärwi Kapell af Wiitasaari socken. Efter genomgången kurs wid Wasa Gymnasium undergått Studentexamen den 26 Junii 1850, med witsordet Laudatur, grundadt på 31 bifallsröster. Fadren Henrik Gabriel Kahelin, Klockare i Saarijärwi. Merkitty teologisen tiedekunnan nimikirjaan 28.9.1850 öfvergått till Philos. Fakult. FMK 31.5.1858. FMM 31.5.1860. — Jyväskylän yläalkeiskoulun matematiikan ja luonnonhistorian kollega 1859. Jyväskylän alkeiskoulun (lyseon) matematiikan ja luonnontieteen lehtori 1863, rehtori 1873–96, ero 1900. † Jyväskylässä 26.6.1905.

Pso: 1864 Agnes Charlotta Aejmelaeus († 1894).

Appi: Porvoon tuomiokapitulin notaari Nils Aejmelaeus 14468 (yo 1828, † 1854).

Äidin isä: Keuruun pitäjänapulainen Karl Fredrik Cheilan 9470 (yo 1776, † 1808).

Poika: hallintoneuvos Henrik Hjalmar Kahanpää 22406 (yo 1887, † 1958).

Poika: Hämeenlinnan piirilääkäri, LL Kaino Kustaa Kahelin 24516 (yo 1894, † 1942).

Poika: apulaisjohtaja Einar Gabriel Kahelin 25654 (yo 1897, † 1937).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #627; HYKA, Album 1817–65 s. 555; HYKA M-LOA Bb, Matemaattis-luonnontieteellisen osaston tutkintoluettelo 1853–92; HYKA TTA Ba, Teologisen tiedekunnan nimikirja 1847–75 f. 12. — Matrikkeli ... teknillisen reaalikoulun ... opettajista ja oppilaista 1849–1897 (1899) s. 93; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 169; O. Wanne, Vaasan lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844–72. SSJ 24 (1963) #82. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 265, 266; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9402.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Henrik Kahelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16820>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.