Helsingin yliopisto

Tiedot

14.10.1850 Frans Edvin Ahonius 16857. * Rengossa 13.6.1829. Vht: Oriveden kirkkoherra Josef Ahonius 13276 (yo 1819, † 1862) ja hänen 1. puolisonsa Maria Kristina Julin. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 23.8.1837. Porvoon lukion oppilas 24.8.1847 – 18.11.1848 (skiljebetyg). Yksityistodistus. Hämäläisen osakunnan jäsen 13.10.1850 [1850] Oct. 13. Frans Edwin Ahonius, född den 13. Junii 1829. i Rengo Kapell, undergått Student Examen den 10. Junii 1850. med vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på 16. bifallsröster. Fadren Josef Ahonius, vice Pastor och Kapellan i Akkas. Ylioppilas Helsingissä 14.10.1850 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 16). Merkitty teologisen tiedekunnan nimikirjaan 12.12.1850. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.11.1853. — Pappina Messukylässä ja Längelmäellä. Ahlmanin pitäjänkoulun opettaja Kangasalla 1856. Eräjärven kappalainen 1857 (virkaan 1859), Karjalan 1862 (virkaan 1864). Ylihärmän kirkkoherra 1866 (kuoli ennen virkaan astumista). † Karjalassa 18.12.1866.

Pso: 1857 Olga Aurora Holmström († 1870).

Poika: Eräjärven vt. kappalainen Frans Josef Alfrid Ahonius 20332 (yo 1878, † 1884).

Poika: asemapäällikkö Mäntyharjulla Knut Hjalmar Ahonius 22023 (yo 1886, † 1908).

Yksityistod. antaja: Karl Konstantin Tigerstedt 15588.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #631; HYKA, Album 1817–65 s. 561; HYKA TTA Ba, Teologisen tiedekunnan nimikirja 1847–75 f. 14; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #2245; E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #652; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 172; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #1138. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 19 (Ahonius Taulu 3); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #68.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Frans Edvin Ahonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16857>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.