Helsingin yliopisto

Tiedot

11.10.1852 Kristian Reinhold von Pfaler 17086. * Turussa (ruots. seurak.) 21.12.1829. Vht: turkulainen kauppias Axel Fredrik von Pfaler († 1834) ja Anna Gustava Dammert. Turun triviaalikoulun oppilas 9.3.1839 – 16.6.1849 (dim.). Turun lukion oppilas 24.8.1849 – 14.6.1851 (avg.). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 11.10.1852 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 15). Länsisuomalaisen osakunnan jäsen 12.10.1852 12/10 1852 Christian Reinhold von Pfaler \ ... \ ‹–›. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 15.9.1853. Pienempi kameraalitutkinto 27.5.1856. Sotilastutkinto 31.5.1856. — Vänrikki 13. tarkk'ampujapataljoonassa 1857. Aliluutnantti 1859. Alikapteeni 1863. † Venäjällä 1860-luvun lopulla. Naimaton?

Isän isä: varasotatuomari Venzel Ulrik von Pfaler 9310 (yo 1775, † 1852).

Veli: varalääninkamreeri Lars Otto von Pfaler 17017 (yo 1852, † 1869).

Lanko: Turun yläalkeiskoulun konrehtori, FM Karl Vilhelm Hjelt 15609 (yo 1838, † 1876).

Yksityistod. antaja: Vilhelm Engelbert Neovius 16123.

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #310; HYKA, Album 1817–65 s. 590; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 139; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Matrikel 1838–1856 s. 15. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 190; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #559. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1027 (von Pfaler Taulu 31); A. von Pfaler, Pfaleriana. SSJ 30 (1976) s. 60 (Taulu 46); Å. Backström, Studenterna vid den sk. krigsfakulteten av Helsingfors universitet 1856. Genos 57 (1986) s. 71.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Reinhold von Pfaler. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=17086>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.