Helsingin yliopisto

Tiedot

1669/70 Samuel Pontinus Samuel Magni, Holmensis 2062. Kastettu Tukholmassa (hoviseurak.) 24.9.1658. Vht: Linköpingin hiippakunnan piispa, FM Magnus Pontinus (Magnus Johannis, yo Uppsalassa 23.8.1643, † 1691) ja hänen 1. puolisonsa Anna Larsdotter Wallerius. Ylioppilas Turussa 1669/70 Pontinus Sam. Magni Holm _ 100. Ylioppilas Uppsalassa 22.7.1674 Samuel Magni Pontinus Stocholmensis. Ex Academia Aboënsi laudabili cum commendatione advenit. Respondentti Uppsalassa 13.3.1680 pro exercitio, pr. kaunopuh. prof. And. Norcopensis. Respondentti Uppsalassa 8.9.1680 pro gradu, pr. log. ja metaf. prof. Matth. Steuchius. Matka Saksaan, Hollantiin ja Englantiin 1681. Ylioppilas Leidenissa 12.2.1681 Samuel Pontinus. 22 [ann.], P. Ylioppilas Oxfordissa 8.7.1681. Ylioppilas Strassburgissa 5.9.1681 [Matricula studiosorum facultatis theologicae] Samuel Pontinus, Holmiâ Suecus. FM Uppsalassa 12.12.1682. — Linköpingin lukion logiikan lehtori 1683, kaunopuheisuuden lehtori 1686. Vadstenan kirkkoherra 1689. Lääninrovasti s.v. † Vadstenassa 10.4.1712.

Pso: 1:o 1682 Maria Danielsdotter Tunander († 1700); 2:o 1701 Ingeborg Olofsdotter tämän 3. avioliitossa († 1717).

Velipuoli: tukholmalainen notaari Gabriel Pontinus 2363 (yo 1674/75, † 1724).

Velipuoli: kamreeri Karl Pontinus, myöh. Pontin 2485 (yo 1676).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152b; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 411 (22.7.1697, Till Wadstena Probsten ... Sahl. Prof. Tunandri arfwingar ...). — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 642; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129 (XXX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27 (XXX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. (627); Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621–1793 I (bearb. v. G. Knod, 1897) s. 650; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 230; Akademiska konsistoriets protokoll XIII 1678–1679 (Uppsala 1974) s. 430 (26.11.1679, Effterlätz Samuel Pontino att disputera publice de amore ducum et militum), 114 (18.8.1680, Bewilliades Samueli Pontano testimonium publicum); G. Thimon, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Vinculum Stockholmense. Del I 1649–1700 (1982) s. 97 (merkitty Uppsalan Tukholmalaisen osakunnan matrikkeliin päiväyksen 2.8.1669 kohdalle); G. Thimon, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Vinculum Stockholmense. Del II 1701–1750 (1996) s. 428 (Rättelser och tillägg). — R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 94; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 81; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 363, 452; J. Westerlund och J. Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne II (1916–17) s. 395; C. V. Jacobowsky, Svenska studenter i Oxford ca. 1620–1740. PHT 28 (1927) s. 123; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 780 (af Pontin).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Pontinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2062>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.