Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1671 Mikael Farrelius Michael Benedicti, Aboensis 2129. Vht: turkulainen porvari Bengt Sigfridsson Härkä († 1680) ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. super., Michael Benedicti Farrelius Aboensis) – 11.5.1671 (examen, depos.). Ylioppilas Turussa sl. 1671 Farrelius Mich Ben:i Ab _ 107. — Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjoissa vuoteen 1684. Henkikirjoitettu loisena (inhysing) Turun Luostarikorttelissa 1685.

Pso: Elin Persdotter.

Veli: ylioppilas Matias Farrelius 951 (yo 1652/53, † 1662).

/ Eräs nuorempi Mikael Farell oli Rauman kaupunginviskaali 1724–45. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a; KA mf. ES 1721 (bb 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 20.–21.2.1682 s. 33 (Kom för rätta Hendrich Brussiusson ifrån Kaurala by och Padas Joki Sochn, andragandes huruledes Studiosus i Åbo Stadh Mickel Beingtsson nu i denne Winter hafwer dersammastedes låtit afpanta honom hesten såssom för dhen gieldh som fadren Bårgaren Sahl: Härie Beingt af Capelan i Cuchmos Sahl: H:r Jören Escilli 963 honom befullmehtigat att infordra. Men ... efter Nembdens och Lendzmans Sigfred Erssons Eedelige intygan befinnes hafwa all den gield allena opburit); KA mf. ES 1750 (cc 13) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 8.–9.1.1685 f. 15v (Michel Bentgssons Farelij Hustru Elin Persdotter), Halikon ja Uskelan käräjät 20.–21.8.1685 f. 172v (Hustru Chirstin Michelsdotter i Salo beswärade sig öfver Studiosum Michael Farelium som skall han hafwa beskylt henne att stulit Tobach); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 10.3.1680 (Kom för rätten Thomas Bengdtsson ifrån Ruokorauma, och Rimito Sochn och tiltalte Axell Hindersson 2214 Borgare i Nådendaal, om sin häst den Axell hadhe sigh tillägnat ... derföre bem: Thomas af Officerarne fängzligh anhållen i Åbo, till des han betre häst förskaffa skulle, altfördy sändhe han sin broder Dn: Michaelem Farelium till Ruokorauma effter hästen ...), Naantalin RO 27.3.1680. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135 (XXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28 (XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 383; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 31, 41, 44, 45, 205, 234, 286, 422; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 3, 7; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 152 (1669:II), 153 (1670:I), 155 (1671:I, pro vale). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 183.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Farrelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2129>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.