Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Mårten Mustalenius Martinus Olai, Aboensis 2209. * noin 1649. Vht: eräs turkulainen Olof ja Anna Tomasdotter († 1689). Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. super., Martinus Olai Aboensis) – 10.10.1672 (testim., Martinus Olai Aboensis). Luultavasti ylioppilas Turussa 1672/73. — Sai päättötodistuksen Turun koulusta 1672 ja arvattavasti ylioppilas sen jälkeen. Esiintyy konsistorin pöytäkirjoissa vuodesta 1677, muttei tituloituna ylioppilaaksi. — Turun akatemian vt. kursori 1675, vakinainen 1686. † Turussa 28.3.1690.

Pso: Maria Mårtensdotter (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 352 (20.11.1696); Esko Karisalmen tiedonanto 27.4.2008 (Turun kämnerinoikeuden pöytäkirjassa 29.1.1696 mainitaan cursoris sahl. Martini Mustalenij änckia, hustru Maria Mårtensdotter sekä tämän veli förra stadstiernaren Simon Mårtensson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 156 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 380, 394, 434, 440, 475, 504; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 11 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 6, 52; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 219 (1.5.1690, ‡ salig Martinus cursor medh des moder); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 3, 8; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 150 (1668:II), 151 (1669:I), 154 (1670:II), 155 (1671:I), 156 (1671:II), 157 (1672:I). — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1512H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Mustalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2209>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.