Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1677 Johan Limatius (myös Limacius) Johannes Andreæ, Ingermannus 2534. Vht: Kelton kirkkoherra Anders Limatius U135 († 1694) ja N.N. Ylioppilas Turussa 20.6.1677 Limacius Joh. Andreæ Ing _ 129. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 20. Jun.] Johannes Andreae Limacius. Ingerm. — Kelton kappalainen Inkerissä 1684, kirkkoherra 1698. † Keltossa 1699.

Pso: (jo 1685) Kristina Henriksdotter Laman (jäi leskeksi).

Lanko: Tuutarin kappalainen Johan Laman 3062 (yo 1683, † ~1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #121; KA mf. ES 1877 (kkk 2) Kelton ylim. käräjät 17.2.1685 f. 18 (Attest d: 8 Passato af Capellanen här i försambl: Johanne Limacio underskrefwen); KA mf. ES 1878 (kkk 7) Tutkinta Keltossa 26.2.1692 s. 125; KA mf. ES 1878 (kkk 8) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 4.–13.9.1693 s. 307 (Och hwadh Ringen widkommer, skulle Limacij 3450 egen Syster Jungf: Christina Limacia sändt till sin Swägerska, såsom Broders H:r Johan Limacij hustro); KA mf. ES 1879 (kkk 11) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–27.6.1696 s. 284 (Capellanen wehllärde H:r Johan Limacius ... Limacij Syster Jungfru Annika Limacia); KA mf. ES 1879 (kkk 12) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 26.–30.1.1697 s. 181 (S:r Johan Ståhlbergh (katso 6173) förlikte Sigh medh Commisten H: Johan Limasio om den Fordringh han giorde härflytande ett häste byte och försåldh hundh), 189; KA mf. ES 1880 (kkk 14) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 21.–26.1.1698 s. 126 (Kyrckioherden i Keltis Wyrdige och Wähllärde H:r Jahan Limatius), Pähkinälinnan, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–30.9.1698 s. 421; KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 296 (Kyrckioherden i Kieltis Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Johan Limatius kiärde till sin Bror H:r Jacob Limatius), 299, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 767 (H:r Jacob Limacius framkom och sade sig effter Häredz Rättens Citation instält sig att swara till saken, som hans Bror Sahl: Kyrckioherden i Kieltis H:r Johan Limatius honom angifwit att hafwa tagit kyrkiones Teenflaska). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 456; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 232; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 18. — K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #194.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Limatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2534>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.