Helsingin yliopisto

Tiedot

(1642) Karl Carolus Jonæ, Vermlandus 257. Kotoisin Värmlannista. Ylioppilas Uppsalassa 3.5.1640 Carolus Jonæ Wermel. Mainitaan ylioppilaana Turun akatemian konsistorin pöytäkirjassa 23.3.1642. Alimman luokan stipendiaatti – kl. 1644. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1644 – sl. 1646.

/ Varmistamattoman tiedon (Gren 1945) mukaan † ylioppilaana Turussa 22.5.1646. Carolus Jonæ Werml. on kuitenkin mukana vielä syyslukukauden 1646 stipendiaattien joukossa. /

Viittauksia: A. Larsson, Förteckning öfver Värmlands nations medlemmar från 1595 till 1877. Värmlands nations historia (Upsala 1877) s. 44; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 48, 49, 53, 54, 199, 201–202, (206), 232, 242; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 87; E. Gren, Värmlands nation i Uppsala från år 1595 (bilaga till: Nationen och hembygden 4–8, 1945–60) s. 80.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl (Carolus Jonæ). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=257>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.