Helsingin yliopisto

Tiedot

(1677) Johan Forelius Johannes 2576. Luultavasti kotoisin Hämeestä, koska mainitaan pöytäkirjassa 21.11.1677 hämäläisylioppilaiden seurassa.

Sukulainen(?): Mustion ruukinsaarnaaja Samuel Forelius 3503 (yo 1688, † 1706).

Kaima: Johan (Johannes Johannis) U1116.

Viittauksia: KA mf. ES 1784 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.10.1672 s. 166 (Johan Clason i Allfwittulla och Jacob Nakali, fältes för swarslössn, emoth Studenten Johan Anderson i Kyrkeby, hwardera till sine 3 m:r Angåande 1672 Åhrs dieknepäningar, som dhe af mothwillia icke betalt hafua). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 160 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 426 (Johannes Forrelius), 496 (Johannes Forelius), 498 (Johannes Forelius). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 214.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Forelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2576>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.