Helsingin yliopisto

Tiedot

15.9.1680 Bengt Schröder Benedictus Jacobi, Vestrogotus 2870. Kotoisin Länsi-Götanmaalta. Ylioppilas Turussa 15.9.1680 [Schröderus] Bened. Jacobi V G _ 147. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] \ 1680 d. 15 Sept. \ Benedictus Jacobi Schröder.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 172b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #100; KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ja Saltvikin käräjät 15.9.1685 s. 84 (Kärade Studiosus D:nus Benedictus Schröder til Gunnar Jonsson i Joböle, opwijsandes hans Contract af d: 29 8:bris förledet åhr, om dess barns information, där ifrån han af Gunnars bror hustru blefwit afwijst, och förödy fordrade skadestånd), Lemlandin käräjät 30.8.1688 (Företrädde Studiosus Dom: Benedictus Schröder, sigh beswärandes, det han woro af Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Per Ringio 1024 angrepen uthj et dess Bref till hans Syster af d: 18 Augusti 1687, een hoop ord, som dess heder icke ringa Graverade, det han in originali framhade, oachtat be:te Pastor honom wid afträdet från dess barns Information, med hederligit afskedzpass förstedt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLI); H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 92. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4445.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Schröder. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2870>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.