Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1682 Gustaf Bergudd Gustavus Nicolai, Ostrobotniensis 3011. Vht: Laihian vapaaherrakunnan hopmanni, Sulvassa asunut Nils Eriksson Bergudd († 1680) ja luult. Maria Mattsdotter Schildt. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 15.9.1680 Gustavus Nicolai Bergudd O-Bothniensis munitus testimonio Rectoris Scholæ in Nykarleby. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1681] Gustavus Bergudd. Ups. dep. | Qvæstor Ostrobotniensis, obiit. Ylioppilas Turussa sl. 1682 Bergudd Gust. Nic. Ostrob _ 154. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1682] Gustavus Nic. Bergudd. Svean hovioikeuden auskultantti 23.9.1692. Maanmittaritutkinto 1695. — Maanmittarina Etelä-Pohjanmaalla 1695. Ylim. maanmittari Skånen komissiossa 1696 (ei astunut virkaan). Pohjanmaan läänin lääninrahastonhoitaja s.v. ‡ Tukholmassa (Jakob, gravöppning) 21.8.1697.

Veli: manttaalikomissaari Erik Bergudd U338 († ~1694).

/ Berguddin nimi on nähtävästi erehdyksessä merkitty kahteen kertaan osakunnan matrikkeliin. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 21a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #292, 299; RA Svea hovrätt, Auskultanteder 1689–1716 f. 53. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 193 (XLII), 197 (XLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLII), 36 (XLIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 54, 65, 66; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 267; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #292, 299; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 129 (13.11.1691, Gustavus Berghult O-bothn. bekommit testimonium på h:r Lagerlöfz wittnesbörd, hwilcket fans gott). — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 157 #1937; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #324D, 2831 (?), 3962.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Bergudd. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3011>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.