Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1684 Elias Bjur Elias Johannis, Tavastensis 3155. * noin 1664. Kotoisin Hämeenlinnasta, äiti oli nimeltään Karin Jöransdotter († 1705). Turun katedraalikoulun oppilas 28.2.1680 (in cl. rect., Elias Johannis Tavastburgensis). Ylioppilas Turussa kl. 1684 Bjuur Elias Joh. Tavast _ 160. — Laamanninoikeuden notaari (1699). Hämeenlinnan tullinhoitaja, postimestari ja kämneri 1706. Kirkonisäntä. † Hämeenlinnassa 5.3.1711.

Pso: Märta Johansdotter Forelius tämän 1. avioliitossa.

Poika: majoitusmestari Elias Bjur 5152 (yo 1710/11, † 1775).

Lanko(?): Mustion ruukinsaarnaaja Samuel Forelius 3503 (yo 1688, † 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 25a; KA mf. ES 1851 (kk 20) Nauvon käräjät 26.–27.1.1703 f. 26v (Fullmechtigen för Lagmans Sahl: Wälborne H:r Johan Giöses Sterbhuus Elias Biur); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lehijärven ja Rengon käräjät 22.6.1687 f. 91 (Emedan såsom Hindrich Jöransson i Metssenkylä godwilleligen tillstår sigh för en tijdh sedan skyldig blifwit Stud: D:no Eliæ Biur), Vanajan, Rengon ja Mäskälän käräjät 30.–31.10.1688 f. 248 (Dominus Elias Biur begärte att lagl:n Ransakas skulle om Jacob Simonssons hemman i Rengo Sochn och Storlolas by, hwilket Öde skall wara, och han söker att rusta dragon före); KA mf. ES 1885 (ll 9) Vihdin käräjät 4.–5.3.1689 f. 40 (Mons:r Elias Biur fulmechtigat af Borgaren i Tafwasthuus Eskill Erichsson); KA mf. ES 1888 (ll 16) Ylim. käräjät Pohjassa 17.7.1699 s. 602 (Notariens wid Lagmans Retten Elias Biurs Attest); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Hämeenlinnan RO 19.–20.5.1699 f. 428 (Notarien widh Lagmans Rätten wähl:t Elias Biuur); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Hattulan ja Lehijärven käräjät 28.2.–1.3.1706 f. 69 (Fullmächtige Kämbnären här i Tafwastehuus Stad Wähl:t Elias Biuur), Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 6.–8.12.1706 f. 250v, 252 (Tull- och Kembnären i Tafwastehuus Wälb:de Elias Biur); KA mf. ES 1723 (bb 13) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 28.–29.8.1690 s. 148 (Såssom Studiosus Elias Biur hwilcken efter H:r Öfwerstel: Welb: Nils Grotofeltz inrymelsse skrift 1688 anträdt twenne hemman i Stoorluolas by och Rängo Sochn), Lammin käräjät 22.–23.1.1691 s. 15. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 203 (XLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. XI, 36 (XLIV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 501, 503; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 248; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 22; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 174 (1680:II), 175 (1681:I), 179 (1683:I), 181 (1684:I, pro vale). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 214; E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 848; Y. Blomstedt, Postmästarematrikeln [korrigeringar och kompletteringar]. Genos 22 (1951) s. 91.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Bjur. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3155>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.