Helsingin yliopisto

Tiedot

(1643) Nils Appelgren Nicolaus Johannis, nobilis 318. * Tukholmassa 20.4.1630. Vht: sotakomissaari Suomessa, sittemmin kamarineuvos Johan Eriksson Appelgren († 1660) ja Elsa Nilsdotter Tungel. Veljekset Nils ja Erik Apalgreen olivat luultavasti ylioppilaita kirjoittaessaan gratulaatiot yksityisopettajansa väitöskirjaan 1643. Ylioppilas Uppsalassa 18.9.1648 Nicolaus Apelgreen Nob. jura. Abogæ depos. Oraatio Uppsalassa 1652. — Kamarirevision asessori 1663, tirehtööri 1676. † Tukholmassa 20.10.1677.

Pso: Katarina Gyldenklou tämän 1. avioliitossa († 1696).

Veli: ent. pankkivaltuusmies Erik Appelgren 319 (yo (1643), † 1702).

Veli: Lars Appelgren U192 († 1666).

Veli: asessori Johan Appelgren U193 († 1696).

Sisarenpoika: everstiluutnantti Jakob Johan Törnsköld U388 († 1708).

Opettaja (1643): Sven Folchenius 150.

/ Kaksi nuorinta veljeä Arvidus ja Carolus, jotka ovat syntyneet vanhempien Ruotsiin muuton jälkeen, ylioppilaita Uppsalassa 11.1660. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 12.10.1640 f. 355 (Sköldebref för Cammereraren Johan Erichsson Apelgreen), 3.12.1640 f. 396 (Till General Gouverneuren Greffue Per Brahe för Cassper Reijer (katso U132), angående den twist, som emillan Cammereraren Johan Erichsson och honom vpwuxen är), 14.4.1641 f. 55 (Donation för Cammereraren Johan Erichson Appell Green, oppå Een sin Skattegårdh i Finlandh, vnder Norkiöpingz besluth), 15.4.1641 f. 57 (Fullmacht för Jahan Erichsson Apelgreen, att wara Commissarius i Finlandh), 6.12.1643 f. 208 (Till Rikz- och Cammar Rådh att låta Commiss. Johan Apelgreen bekomma för innewarande åhr, den löhn, som honom widh hans warande Commission i Finlandh war annordnadt), 10.9.1647 f. 298 (Donation för Johan Apelgren på någre Godz i Finland, vnder Norköpings Beslutz wilkor). — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 119; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 18 passim (isä). — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 152 (Appelgren Tab. 2); J. Kleberg, Kammarkollegium 1634–1718. Svenska ämbetsverk VI:I (1957) s. 77; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #145G (26.4.1643, Nicolaus J. Apalgreen).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Appelgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=318>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.