Helsingin yliopisto

Tiedot

1684/85 Berndt Johan Mellin Bernhardus Johannes Hermanni, nobilis 3209. * 24.11.1669. Vht: Pyhtään Tesjoen herra, everstiluutnantti, vapaaherra Herman Mellin († 1701) ja Elisabet Dorotea Willigman. Ylioppilas Turussa 1684/85 [Mellinus] Bernh. Joh. [Nobiles Nylandi _ 162]. — Kersantti Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä 1682. † 5.3.1685. ‡ Pyhtään kirkkoon. Naimaton.

Veli: everstiluutnantti, vapaaherra Lorentz Mellin 3210 (yo 1684/85, † 1744).

Veli: everstiluutnantti, vapaaherra Karl Magnus Mellin 3211 (yo 1684/85, † 1724).

Veli: vänrikki, vapaaherra Ernst Johan Mellin U1136 († 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 129a; KA valtakunnanregistratuura 14.5.1674 f. 229 (Fullmackt för Herman Mellin att wara Major under Tawastehuus Lähns Regemente), 26.6.1682 f. 362 (Confirmation för Öfwerst Lieut: Herman Mellin på någre godz i Tafwastehuus lähn i Finlandh), 30.6.1682 f. 373, 23.11.1682 f. 750 (Confirmation uppå en donation för Öfwerst Lieutnanten Herman Mellin ... hemmanet i Tessiöby och Pyttes sockn uthi Kymmenegårdz lähn, som honom d. 8 Aprilis 1673 under Norköpings beslutz willkohr blef donerat för hans Sahl. Swärfaders Öfwerst Lieutenanten Hans Johanson Willigmans långliga och tappra giorde tiänster), 2.12.1682 f. 773, 23.1.1701 f. 63 (Öfwerst Lieuten:tz fullmackt för Carl Gyllenstolpe 1830 ... medelst Herman Mellins dödelige frånfälle Öfwerst Lieutenants chargen widh Wårt Tawastehuus Lähns Infanterie Regemente är kommen att blifwa ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 212 (XLV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 37 (XLV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #194. — T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 727 (Mellin Tab. 15) (selvitys ei tunne tätä henkilöä); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #98H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Berndt Johan Mellin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3209>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.