Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1685 Eskil Revallius Æschillus Sigfridi, Tavastensis 3231. Vht: Pälkäneen kappalainen Sigfrid Revallius 935 (yo 1652/53, † 1688) ja Karin. Turun katedraalikoulun oppilas 8.2.1681 (in cl. d:ni Henrici Karkuensis, Aeschillus Sigfridi Pälkenensis) – 1685. Ylioppilas Turussa kl. 1685 [Revalius] Æschillus Sigfridi Tav _ 162. — Pälkäneen pitäjänapulainen. † Pälkäneellä 1694.

Pso: Anna Florinus (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 158b; Esko Karisalmen tiedonanto 29.3.2009 (Tieto puolisosta, lähteenä KA mf. ES 1624–1625 (z 208) Turun KämnO 28.8.1701 s. 574 saken emot Coadjutorens i Pälkänä Eschilli Revallii Enckia Anna Florina). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 213 (XLV), 218 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 162 (Rivellius), 194; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 23, 28; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 246; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 178 (1682:II), 180 (1683:II), 181 (1684:I), 183 (1685:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 309; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2644.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Eskil Revallius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3231>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.