Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1692 Anders Gylling Andreas Andreæ, Australis 3840. * noin 1670. Suomalaissyntyisen voudin poika Ekerön pitäjän Ekebyhovista Uplannista. Asui lapsena lankonsa luona Perttelissä. Turun katedraalikoulun oppilas 17.10.1684 (in cl. syntact., Andreas Andreae Svecus affinis d:ni Pauli Salovij Collab. Uskel.). Ylioppilas Turussa kl. 1692 Gyllinus Andr. Andreæ Aust _ 197. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1696. — Paraisten kappalainen 1696, samalla sijaiskirkkoherra ja kirkonisäntä. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Jakobin seurakunnan kappalaisen apulainen Tukholmassa 1715. Ekerön kirkkoherra (Uppsalan hiippak.) 1718. Vt. lääninrovasti 1728, vakinainen 1729. ‡ Ekerössä 7.11.1735.

Pso: 1:o 1697 Margareta Hedemoreus tämän 2. avioliitossa († 1697); 2:o 1698 Ingrid Starck († 1746).

Appi(?): Lemlandin ent. kirkkoherra Matias Hedemoraeus 498 (yo 1645/46, † ~1686).

Appi: majuri Hans Starck 653 (yo 1648, † 1701).

Pson edell. aviomies: Paraisten kappalainen Markus Aurelius 2470 (yo 1676, † 1695).

Poika: Paraisten kappalainen Anders Herman Gylling U693 († 1767).

Poika: Paraisten pitäjänapulainen Fredrik Gylling 6455 (yo 1738, † 1783).

Lanko: Perttelin kappalainen Paul Salinus, myöh. Salovius 2326 (yo 1674, † 1702).

Vävy: henkivartiosotilas Krister Alander 4858 (yo 1705, † 1731).

Vävy: Vihdin kirkkoherra Jakob Malm 5273 (yo 1715/16, † 1772).

/ Indexissä sukunimi on kirjoitettu Gyllinus, mutta on mahdollista, että Albumissa on lukenut Gylling, koska g-kirjain muistuttaa latinan -us päätteen lyhennemerkkiä. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 78b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 252 (LII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 26, 29 (1685, cl. syntact., Andreas Andreae Uschelens.), 33, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #141. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 100; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne I (1842) s. 324; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 99 (Gylling Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1530G, 1704D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 197; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2407 (1714), 3357 (1715), 4513 (1716), 5958 (1719); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #873G, 1852H (vih. 27.1.1697).

Doria gratulantti

Päivitetty 5.4.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Gylling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3840>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.