Helsingin yliopisto

Tiedot

14.7.1692 Tor Höök Theodorus Jonæ, Smolandus 3852. * Åkerissa noin 1672. Vht: rälssivouti ja nimismies Åkerin pitäjän Högabråtenissa Jonas Toresson Höök ja Brita Andersdotter Björkman. Växjön koulun oppilas 13.11.1682. Växjön lukion oppilas – 1692. Ylioppilas Turussa 14.7.1692 [Höök] Theodor Vexion _ 198. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1692] d. 14 julii Theodorus Höök. \ Advocatus Reg: Dicasterii Aboensis. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1694 – kl. 1695. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1698 – sl. 1700. — Turun hovioikeuden asianajaja (1702). ‡ Turussa 22.6.1709. Naimaton (1704).

Setä: Turun akatemian kvestori Gudmund Höök U319 († 1695).

Veli: Fryelen kirkkoherra, FM Anders Höök 4544 (yo 1700, † 1766).

Veli: Jönköpingin pormestari Magnus Höök 4765 (yo 1703, † 1751).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 89a; HYK ms., Smål. osak. matr. #355; KA mf. ES 1850 (kk 16) Raision ja Maarian käräjät 5.–6.10.1699 f. 331 (Dygdesamme Matrona hustro Margareta Walstenia lät genom Studenten Teodorus Höök fordra); KA mf. ES 1725 (bb 18) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 31.5.–1.[6].1697 s. 99 (Sign:r Theoderus Höök opå H:r Öfwerste Lieutnantens [Höghwelborne Herman Mellin] wägnar); KA mf. ES 1756 (cc 29) Kemiön käräjät 16.–18.10.1702 f. 131v (Advocaten utj den högl. kongl. Håff Rätten Wälbet:de Thore Höök anhölt nu uppå Bruukz förwaltarens högwälachtad Joh: Thörvests wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 257 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 445, 446, 525, 593; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 12, 13, 43, 44, 93, 127, 220, 222–224, 248, 273, 274, 434, 472, 473, 502, 523; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 112, 197, 208, 317–336, 369; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 39 (22.6.1709, ‡ advocaten vid den kongl. hoffrätt Thure Hööck); Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 31; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 23; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #355. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1446G, 3662G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #954, 1542, 1949, 3493, 4172.

Doria gratulantti

Päivitetty 25.9.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tor Höök. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3852>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.