Helsingin yliopisto

Tiedot

(1644) Jonas Jonas Erici, Nycopensis 402. Kotoisin Nyköpingistä. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 29.5.1644.

Kaima: Vintrosan kirkkoherra Jonas Edsbergius 521 (yo (1646), † 1697).

Kaima: lainlukija Jonas (Jonas Ivari) 524 (yo (1646)).

/ Nimenä lukee painetussa konsistorin pöytäkirjassa Jonas Erici Nycop., mutta sen hakemistossa (painovirhe?) Jonas Ivari Nycop. — Vilh. Laguksen mainitsema Örebron kirkkoherra Jonas Erici Billovius (Årdalan kirkkoherran poika) ei ollut Turun ylioppilaita, vaan yo Uppsalassa 7.2.1646 Jonas Erici Bill Sudermannus, FM Greifswaldissa 1649, † 1669. /

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 22 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 128 (29.5.1644, ... stadzens Magistraat hafuer genom stadz Syndicum låthet begära, thet Jonae Erici Nycop. måtte förbiudas at reesa til Swerige ...); V. P. Toropainen, Påval Ketaran perilliset. Genos 77 (2006) s. 60 (ylioppilas Jonas Erici mainitaan todistajana Turun raastuvanoikeudessa 6.4.1644).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas (Jonas Erici). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=402>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.