Helsingin yliopisto

Tiedot

(1644) Bengt Benedictus Johannis, Vermlandus 407. Kotoisin Värmlannista. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 23.10.1644.

/ Uppsalan Värmlantilaisen osakunnan matrikkelissa (Gren 1949) samoin kuin Vilh. Laguksen ylioppilasmatrikkelin lisäniteessä (1906) Turun ylioppilas on identifioitu Uppsalan kaiman 1.2.1637 (Benedictus Johannis Vermelandus) kanssa. Jälkimmäinen on nähtävästi sama henkilö kuin se, joka otti sittemmin nimen Gilbergius ja † Visnumin komministeri Värmlannissa 1680. Karlstadin hiippakunnan paimenmuistossa (Edestam 1965) on osoitettu, että herr Bengt Johannis mainitaan Visnumin tuomiokirjassa kappalaisena jo 1643, joten hän on eri henkilö kuin Turussa myöhemmin mainittu ylioppilas. /

Viittauksia: A. Larsson, Förteckning öfver Värmlands nations medlemmar från 1595 till 1877. Värmlands nations historia (Upsala 1877) s. 33; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 20 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 140, 179; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 76; E. Gren, Värmlands nation i Uppsala från år 1595 (bilaga till: Nationen och hembygden 4–8, 1945–60) s. 73. — A. Edestam, Karlstads stifts herdaminne II (1965) s. 311.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt (Benedictus Johannis). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=407>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.