Helsingin yliopisto

Tiedot

1694/95 Johan Roos Johannes Eliæ, Satacundensis 4073. * noin 1673. Vht: Kuoreveden kappalainen Elias Roos 1472 (yo 1661, † 1679) ja Katarina Reuter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1694/95 [Roos] Johan Satac _ 208. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1694/95] Joh. Roos | Adjunctus in Keuru | hinc Sacellanus ibidem obiit 1736. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1698. — Apulaispappi Kuorevedellä 1698. Keuruun pitäjänapulainen (1701), kappalainen 1713, pysyi virassa isonvihan yli hoitaen myös kirkkoherran tehtäviä. ‡ Keuruulla 10.2.1736.

Pso: Anna Lillievan († 1735).

Appi: Nauvon kirkkoherra, FM Johan Liliewan 684 (yo 1648/49, † 1668).

Vävy: Korpilahden kappalainen Elias Forsander 5200 (yo 1712, † 1735).

Vävy: Lohjan kirkkoherra Tomas Pacchalenius 5400 (yo 1723, † 1784).

Vävy: Korpilahden kappalainen Mikael Lucander 5832 (yo 1731, † 1754).

Vävy: Keuruun kappalainen Mikael Cheilanus 5952 (yo 1732, † 1771).

Vävy: Keuruun kappalainen Johan Kingelin U1254 († 1759).

/ Merkintä Vilh. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa "En Joh. Roos student i Upsala 2.3.1690" on virheellinen, sillä mainitun ylioppilaan sukunimi on Ross ja oikea päiväys on 2.8.1690. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 162b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #385; KA mf. ES 1966 (nn 8) Oriveden käräjät 11.–12.6.1700 s. 1363; KA mf. ES 1971 (nn 19) Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.6.1702 f. 196v (Coadjutoren Wällärde H:r Johan Roos); KA mf. ES 1973 (nn 22) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–12.1.1705 f. 5 (Coadjutoren i Keuru Pastorat Wällärde H:r Johan Roos föredrog Rätten, hurusom han 1701 kommit att optaga ett ödes hemman Markula kallat i Loila by ... begärandes fördenskull, att honom någon prolongation på frijheeten pröfwas kundhe); KA mf. ES 1974 (nn 25) Ruoveden ja Keuruun käräjät 13.–14.3.1706 s. 583; KA mf. ES 1978 (nn 30) Ruoveden ja Keuruun käräjät 5.–6.9.1711 s. 502 (Medhielparen Wällärde Johan Roos). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 272 (LV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #385; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #189. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 285, 285; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1097 (Roos I. Satakunnan suku. Taulu 16); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 166.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Roos. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4073>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.