Helsingin yliopisto

Tiedot

4.9.1698 Petter Bruun Petrus Johannis, Smolandus 4353. * noin 1674. Talollisen poika Villstadin Norra Kruvebosta. Växjön koulun oppilas 17.5.1684. Växjön lukion oppilas – 1698. Ylioppilas Turussa 4.9.1698 [Bruun] Petr. Joh:is Smol _ 223. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1698] d. 4. sept. Petrus Joh: Bruun. † ylioppilaana, ‡ Villstadissa 11.6.1721. Naimaton?

Viittauksia: HYK ms., Index s. 33a; HYK ms., Smål. osak. matr. #396; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 349 (28.11.1705), 631 (15.6.1710, Till Consistorium i Wexiö). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 291 (LIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 21–25, 385 (han redan är tämlig gammal student); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 67 (18.4.1710, recommendation till Wexiö Consistorium om stipend. territoriali); Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 32; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 27; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #396. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #909.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Bruun. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4353>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.