Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1698 Bertil Lizelius Bartholdus Henrici, Tyrvensis 4358. Kastettu Tyrväällä 6.8.1676. Vht: Tyrvään Lousajan kylän Ryypän talollinen, lautamies ja kirkonisäntä Henrik Jöransson († 1717) ja hänen 1. puolisonsa Valborg Johansdotter. Porin triviaalikoulun oppilas ?. Ylioppilas Turussa sl. 1698 Lizelius Bartholl. Björneb _ 223. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 1698/99 [1698/99] Bartholdus Litzelius ‹Sana Loimjokiensis. on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Tyrfwensis.› | Sacell: | et v. Pastor | in Karku | jam denatus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.5.1707. — Apulaispappi Karkussa 1707, kappalainen siellä 1708. Varapastori. Pakeni isonvihan aikana ja kuoli "jo pakomatkan alkutaipaleella". Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1712. † 12.1715.

Pso: 1707 Elisabet Lauraeus († ~1715).

Appi: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681).

Veljenpoika: Mynämäen kirkkoherra, FM Anders Lizelius 5838 (yo 1731, † 1795).

Vertaa: Siipyyn kappalainen Matias Litzell 10434 (yo 1788, † 1816).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 121a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #410; KA mf. ES 1971 (nn 18) Tyrvään käräjät 21.–22.10.1701 s. 261 (Henrich Jöransson i Lousaia beswärade sig öf:r sin grannes Son Thomas Mårtensson, hwilcken förledne Wåhras, då han warit Rester till Åbo för Recreut Såldatens uthredning skull, skall hafwa för hans Son Michel Henrichsson fält honom angående åthskillige olijdeliga ord, sampt kallat des Son Studenten Bartol Liselius till lång foot); KA mf. ES 1973 (nn 21) Tyrvään käräjät 22.–24.10.1704 f. 618v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 293 (LIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #410; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #381. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 249; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 87 (Litzelius Taulu 10); R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 163; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7292 (Bartholomaei Lizelii qvarlåtne Fader- och Moderlösa lilla son).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Lizelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4358>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.