Helsingin yliopisto

Tiedot

1698 Isak Hasselblatt Isaacus Christiani, Estonus 4376. * 28.2.1680. Vht: Noarootsin kirkkoherra Kristian Hasselblatt 2343 (yo 1674, † 1718) ja hänen 1. puolisonsa Dorotea Elisabet von Herzog. Haapsalun koulun oppilas 1688 – 1695. Tallinnan lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 1698. Ylioppilas Uppsalassa 25.10.1700 Isaac Hasselblatt Livonus, instructus testimonio et commendatione M. Aulini Revaliensis. Ylioppilas Greifswaldissa 12.10.1705 Isac Haselbladt Revalia-Livonus. Vihitty papiksi Tallinnan hiippakunnassa 3.4.1707. — Tallinnan tuomiokapitulin notaari 1706. Pakeni sotaa Ruotsiin 1710. Pappina Norrköpingin saks. seurakunnassa. Rökin ja Hedan kirkkoherra 1715, ero 1732. Asui sittemmin omistamillaan tiloilla Lapinjärvellä ja Pernajassa, toiminut ehkä jonkin aikaa Lapinjärven (Porvoon lukion lehtorin palkkapitäjän) sijaiskirkkoherrana (noin v. 1734). Palasi Ruotsiin 1741. ‡ Södra Vissä 27.9.1742.

Pso: 1:o 1707 Rebecka Gam († 1717); 2:o 1718 Katarina Hedvig Malm († 1765).

Pojanpoika: Kristiinankaupungin kaupunginnotaari Isak Reinhold Hasselblatt 9367 (yo 1776, † 1812).

Pojanpoika: kihlakunnantuomari Lars Ulrik Hasselblatt 9898 (yo 1781, † 1830).

Pojanpojan poika: Turun hovioikeuden ylim. notaari Johan Reinhold Hasselblatt 12679 (yo 1813, † 1815).

Viittauksia: HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #151. — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 45 (LVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. (510) (17.4.1705, dhe studenter, som ifrån Åbo Academie medelst peregrinationer söka progresser uti sine studier, måtte först till ett åhr eller mehra fördröija wid dess Kl. Academie uti Gripswald); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 404; Die Matrikel der Universität Greifswald 1700–1821. Band 1 (hrsg. v. R. Schmidt und K-H. Spiess, 2004) s. 32. — H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 32; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 459; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 58 (Hasselblatt Tab. 7); J. Westerlund (†), J. Setterdahl (†) och E. Meurling, Linköpings stifts herdaminne V:1–2 (1938–43) s. 229; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #110 (1712), 314 (1712), 700 (1713), 1812 (1714).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Hasselblatt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4376>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.