Helsingin yliopisto

Tiedot

1698/99 Henrik Areen (myös Arenius) Henricus Thomæ, Aboensis 4378. Vht: turkulainen porvari Tomas Hiukanen ja Elisabet Jöransdotter. Turun katedraalikoulun oppilas – 12.6.1700‹!› (valed., Henricus Thomae Arenius). Ylioppilas Turussa 1698/99 Areen Henr. Thomæ. Abo _ 224. † ylioppilaana, ‡ Turussa 7.7.1722.

Pso: 1699 Ebba Mattsdotter Holm tämän 2. avioliitossa († 1704).

/ Tituloitu ylioppilaaksi jo vihkimerkinnässä Paimiossa 29.10.1699, joten Areen kuulunee Indexissä mainitun sivunumeron 224 (V. Laguksen matrikkelissa painovirhe 223) mukaisesti rehtorikaudelle 1698/99. Turun koulumatrikkelissa mainittu päättöpäiväys 12.6.1700 on Areenin kohdalla siten nähtävästi virheellinen. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 183 (12.5.1702, Till H:r Landzhöfd:n Bure); KA mf. ES 1972 (nn 21) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 26.–28.1.1704 f. 41 (Under hwilken attest en widh namn Henrich Areen, som skall wara en Student, till Wittne skrifwit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 290 (LIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 241, 250, 258, 512; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 26 (10.3.1704, ‡ studenten Henrich Areens hustru), 99 (7.7.1722, ‡ studiosus Henrichus Areen); K. G. Leinberg (julk.), [Turun ylioppilaiden asevelvollisuudesta v. 1700–1702]. HArk ptk 20 (1908) s. 38; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 58. — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 93, 116; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 178; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 8.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Areen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4378>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.