Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1700 Sigfrid Immenius Sigfridus Erici, Aboensis 4499. * noin 1675. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas 27.1.1687 (in cl. II colleg., Sigfridus Erici Aboënsis. ‹Tämä?›) – 12.6.1700 (valed., Sigfridus Erici Aboëns.). Ylioppilas Turussa kl. 1700 Immelius‹¿› Sigfr. Ab _ 230. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Akaassa) 4.2.1704. — Akaan kirkkoherran apulainen 1704, pitäjänapulainen 1708, kappalainen 1712, pysyi virassa isonvihan yli. Kalvolan kirkkoherra 1736. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1755. † Kalvolassa 2.9.1756.

Pso: (jo 1704) Katarina Maexmontan († 1768).

Appi: Lempäälän kappalainen Mikael Maexmontanus 2008 (yo 1668/69, † 1719).

Veli: Vahdon pitäjänapulainen Jakob Immenius 5246 (yo 1713, † 1746).

Vävy: Ruoveden ent. kappalainen Mikael Cairenius 5850 (yo 1731, † 1786).

Vävy: Kalvolan kirkkoherra, FM Henrik Carling 6268 (yo 1736, † 1788).

Vävy: Vanajan kappalainen Tomas Manstenius 6291 (yo 1736, † 1749).

Vävy: Vanajan kappalainen Simon Ramstadius 7017 (yo 1744, † 1772).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 97a; KA Immeniuksen päiväkirja [s. 141]; KA mf. ES 1972 (nn 20) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 19.–20.3.1703 f. 206v (Cappellans H:r Michel Mexmontani 2008 Barns præceptor Studenten Sigfridus Jmmenius), Lempäälän ja Vesilahden käräjät 20.–21.7.1703 f. 331, Lempäälän ja Vesilahden käräjät 23.–24.9.1703 f. 393; KA mf. ES 1972 (nn 21) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 18.–19.3.1704 f. 262v (för detta Studentens och nu mera Coadiutorens i Akas Sochn H:r Sigfridi Jmmenij Skrifwelse till denne Rätten); KA mf. ES 1973 (nn 21) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 27.–28.9.1704 f. 492, 494v (Å Cappellanens Wällärde H:r Michel Mæxmontani wägnar kärde des Swär Son Coadjutoren Wällärde H:r Sigfridus Jmmenius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 299 (LX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 220, 221–225; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 38, 40, 58; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #310; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 202 (1694:II), 204 (1695:II), 205 (1696:I), 207 (1697:I), 209 (1698:I), 211 (1699:I), 213 (1700:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 313, 317, 317; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 187; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #670D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kalvola; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 20; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 145.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Immenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4499>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.