Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1701 Anders Aspegren Andreas Matthiæ, Ruovesiensis 4592. * noin 1678. Vht: Ruoveden Pitkälän talollinen Matts Persson († 1697) ja Kirstin Gabrielsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 18.2.1691 (in cl. syntact., Andreas Matthiae Ruovesiensis). Ylioppilas Turussa kl. 1701 [Aspegren] Andreas Ruoves. _ 238. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 10.4.1701 [1701. 10 Apr:] Andreas Aspegreen | Ruovesiens. | Pædagogus Christinæ | Sacellanus simul ibidem. Postea Sacellanus Wasensis | obiit 1752. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.10.1706. — Apulaispappi Kristiinankaupungissa 1706. Pedagogi Vaasassa. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). Kristiinankaupungin pedagogi 1722, samalla kappalainen siellä 1725. Vaasan 2. kappalainen 1730 toimien vuodesta 1746 Koivulahdella. Luultavasti Vaasan maakuntakokouksen osanottaja 1742. † Koivulahdella 26.6.1751.

Pso: 1:o Margareta Bachster († ~1713); 2:o 1721 Elisabet Lauphejer († 1750).

Appi: Lapväärtin kappalainen Johan Bachster 2673 (yo 1678, † 1719).

Äidin isä: Ruoveden kappalainen Gabriel Bernburgius 271 (yo 1642, † 1659).

Poika: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Gabriel Aspegren 5736 (yo 1730, † 1784).

Poika: Kristiinankaupungin kappalainen Karl Aspegren 6407 (yo 1737, † 1766).

Poika: apulaispappi Abraham Aspegren 7336 (yo 1747, † 1770).

Vävy: Iin kirkkoherra Erik Sinius 6467 (yo 1738, † 1791).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #428; KA mf. ES 1970 (nn 15) Ruoveden ja Keuruun käräjät 15.–17.9.1698 f. 272v (Framkom Joseph Mattsson i Pitkälä giörandes klander och insprååk uthi det kiöp Brofougden Thomas Johansson Böök med hans Moder Kirstin Gabrielsdåtter och Swågern Johan Andersson i Pitkälä 1697 slutit och ingådt, om Rajalax börde hemman, vertaa 3235). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 302 (LXI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 46; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #428; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #378. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 32, 51, 52; B. Lunelund-Grönroos, „Clenodium Gabrielis Aspegren.” Anteckningar i en gammal bibel. Genos 22 (1951) s. 51; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #687D, 2625G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Mustasaari; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 54; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1599 (1714), 2787 (1715), 4026 (1716), 5396 (1720), 5568 (1721).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 31.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Aspegren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4592>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.