Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Gabriel Kridelius, myöhemmin Krydell Gabriel Jacobi, Aboensis 4750. Vht: turkulainen porvari Jakob Mattsson Rajalainen (Krydma) ja Valborg Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1703 Kridelius Gabr. Ab _ 248. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Riddarholmissa) 16.6.1711. — Maskun pitäjänapulainen Vahdolla 1711. Ruskon kappalainen 1718 (vahv. 1722). † Ruskolla 21.2.1731.

Pso: 1711 Maria Giers († 1736).

Veljenpoika(?): Haapajärven kappalainen Tomas Ganander 5310 (yo 1722, † 1751).

Lanko: apulaispappi Alexander Stichaeus 4193 (yo 1695/96, † 1722).

Vertaa: korpraali Jakob Kryderus, myöh. Crydeen 4179 (yo 1695).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a; KA Immeniuksen päiväkirja [s. 119]; KA mf. ES 1749 (cc 10) Marttilan käräjät 24.–27.10.1681 f. 141 (Bårgaren ifrån Åbo Jacob Mattzsson tiltaladhe Erich Thomasson i Carinais att han hans Sahl. faders arftliga hemman ib:m skolle oskiäligen inne hafwa, der Mattz Sigfredsson senast åbodt); KA mf. ES 1754 (cc 23) Paimion käräjät 26.9.1696 s. 158 (Borgaren i Åbo Jacob Raialainen förmedelst en inlagd Rechning fordrar af sin Swärfader för detta Corporalen Jacob Jacobsson i Aro); KA mf. ES 1755 (cc 24) Paimion käräjät 12.6.1697 s. 84 (Borgaren Jacob Mattsson Rajalainen beswärade sigh öfwer dess Swärfaders Jacob Jacobssons Son Jacob ben:dh att han eij will afwijka Aro Rusthållet, det han Rajalainen för bem:e dess Swärfaders geld bekommit); KA mf. ES 1756 (cc 30) Paimion käräjät 2.–3.10.1703 s. 179 (Upbördzskrifwaren Mathias Cajander upwijste sin Farbroders Närwarande Bårgarens Jacob Mattssons Rajalainens honom meddelte fullmacht); KA mf. ES 1967 (nn 9) Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–4.10.1692 f. 285 (Efter Landzhöfdingens Högwälborne H:r Lorentz Creutz skriftelige befallning, Oplystes Studentens Thomæ Laxenij 3235 Börde hemman i Raialax, moth den fordran, som Bårgaren j Åbo, Jacob Mattson Krydma hafwer af Laxenius att bekomma). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 317 (LXIII); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 151 #463. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 149, 149; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 81; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Rusko; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 186, 186.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Krydell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4750>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.