Helsingin yliopisto

Tiedot

27.6.1704 Johan Pulther, myöhemmin Ahlqvist Johannes Stephani, Viburgensis 4817. Vht: Viipurin kaupunginkirvesmies Staffan Mattsson Bultare ja N.N. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 27.6.1704 Putther‹¿› Joh. Vib _ 252. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1704 d. 27. Junii] Johannes Pulther. [E Gymnasio Viburgensi.]. — Jääsken vt. kappalainen 1710, vakinainen 1722. Varapastori. Mainitaan laiminlyöneen virkaansa juopottelun takia. † Jääskessä syksyllä 1743.

Pso: Helena Argillander († 1757).

Poika(?): Kattilan ja Soikkolan kirkkoherra Johan Ahlqvist 5980 (yo 1732).

Poika: Jääsken kappalainen Matias Ahlqvist 6280 (yo 1736, † 1790).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #406; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 326 (5.7.1705, ... Det hafwer Qwinnan Maria Jörans dotter här utj Consistorio Academico andragit, huruledes hon blifwit af Eder under Echtenskapz löffte häfdad ...), 597 (14.2.1710). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320 (LXIV), 322 (LXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 49 (LXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 527; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 38, 84, 89 (4.6.1710, qwinnan Maria Jöransd:r ... 1705 anhängige giorde saak emot Studenten Joh. Ahlqvist, som skolat henne under ächtenskapslöffte häfdat ... Ahlqvist förnimmes sedermera hafwa inlåtit sig i ächtenskap med en annan i Wiborg ... remitteres till Doomcapitlet), 90 (11.6.1710), (94); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 57. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 333; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #4; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 106.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ahlqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4817>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.