Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1708 Ulrik Rudén, vuodesta 1719 Rudenschöld Ulricus Torstani 5060. * vanhempien ollessa matkalla Tukholmassa 29.6.1704. Vht: Linköpingin piispa, FM ja TT Torsten Rudeen U385 († 1729) ja hänen 2. puolisonsa Magdalena Wallwik. Ylioppilas Turussa veljiensä seurassa 4-vuotiaana sl. 1708 [Rudeen] Ulricus [Torstani _ 272]. Ylioppilas Uppsalassa 3.3.1717 Ulricus Rudeen [Verml. Sub præc. priv. Dn. Georg. Ferner Verml. | (Deinde Nobiles Rudenskiöld)]. Kauppakollegion auskultantti 27.4.1726. Ylioppilas Jenassa 16.11.1730 Ulricus de Rudenschöld, Svecus. — Aateloitu isänsä ansioista 1719. Kauppakollegion ylim. kanslisti 1726, ulkomaanmatkoja 1730–33, varanotaari 1733, vt. notaari 1734, notaari 1735. Vt. komissiosihteeri Madridissa 1740, vakinainen 1741–44. Kauppakollegion asessori 1746, kauppaneuvos 1757, virkavapaa 1763. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1740. Runoilija ja kansantaloudellinen kirjailija. † Tukholmassa (Klara) 6.4.1765. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 164b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 343 (LXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. (489); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 110; Die Matrikel der Universität Jena III 1723–1764 (bearb. v. O. Köhler, 1969–92) s. 154. — J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 295, 601; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 599 (Rudenschöld Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3326D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ulrik Rudenschöld. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5060>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.