Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1712 Simon Wickul Simon Matthiæ, Aboensis 5213. Vht: turkulainen porvari Matts Wijk ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas (1710) – 1.10.1712 (Soc. Acad. ded., Simon Matthiae Wijk). Ylioppilas Turussa sl. 1712 Wickul Simon. Ab _ 285.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 210b; KA mf. ES 1976 (nn 27) Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.–3.2.1708 s. 98 (Dett före kom Borgaren ifrån Åbo Lars Jacobsson och berättade sig hafwa kommit till een wänlig förlijkning med framledne Jacob Jacobssons Enckia Maria Michelsdotter i Hynilä om hans Antecessoris Matrimonij Matz Wijkz till hennes Afledne Man giorde försträckning). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 355 (LXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 55 (LXXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 337 (Simon Wiikkull); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 61, 705 (tillägg och rättelser); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 227 (1710:I), 229 (1711:I), 231 (1712:I). — J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1080 (1713, Simon Wiekul, Student).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Wickul. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5213>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.