Helsingin yliopisto

Tiedot

‹ajankohta ei ole tiedossa› Matias Tammelin 5259. * Tammelassa 16.12.1693. Vht: Mouhijärven kirkkoherra Matias Tammelinus 2953 (yo 1681/82, † 1722) ja Elisabet Boelius. — Rusthollari Lempäälän Herralassa. † vanhana ylioppilaana, ‡ Lempäälässä 18.11.1764.

Pso: 1:o 1721 Helena Elisabet Eneskjöld tämän 2. avioliitossa; 2:o 1744 Kristina Lakenius († 1774).

Viittauksia: KA mf. ES 1976 (nn 27) Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.–3.2.1708 s. 77 (Kyrkieherdens i Mouhijerfwi Ehrewyrdige Matthias Tammelini Söner Studenten Isach Tammelin och dess Broder Matthias Tammelin hwilken senare Ännu intet skall wara till sine Laga Åhr kommen); KA mf. ES 1979 (nn 32) Karkun käräjät 25.–27.6.1723 f. 276 (framledne Kyrckioherden Mathias Tammelini efterlefwerska Elisabetha Boelia ... Sonen Mathias Tammelin, vrt. 4677).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Tammelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5259>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.