Helsingin yliopisto

Tiedot

(1646) Petter Ruthelius (myös Rutilius) Petrus Henrici, Aboensis 527. Kotoisin Turusta. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 17.6.1646. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1648 – sl. 1649. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1657 – kl. 1659. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1659 – sl. 1660. — Turun akatemian kursori (1650). ‡ Turussa (suom. seurak.) 23.6.1689.

Pso: Valborg († 1696).

Poika: ylioppilas Erik Ruthelius 2210 (yo 1672/73).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1747 (cc 7) Halikon ja Uskelan käräjät 3.–4.3.1651 f. 35 (fulmechtigen Petrus Ruti); KA mf. ES 1751 (cc 14) Liedon käräjät 6.–7.5.1686 f. 83 (Hustru Walborg Pehrsdotter Ruthelia fordrade af Jören Hindersson i Rähälä 2 Tunna Råg ... dess Fadher Cursoren Petro Ruthelio); KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan käräjät 8.–9.2.1658 f. 294v (opå Academie Cursori Petro Ruthelio wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 30 (VI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 228, 234, 379, 398, 409, 421, 424, 425, 457–458, 467, (530?), 532, 533, 592, 596; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 20–21, 22, 29, 45, 76, 84, 125, 129, 138, 169, 202, 203, 243, 244; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 445; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 176; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 249 (4.8.1696, ‡ enkia). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 195.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Ruthelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=527>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.