Helsingin yliopisto

Tiedot

noin 1722 Karl Ritz 5347. * Helsingissä 7.12.1704. Vht: Someron kirkkoherra Jakob Ritz 2535 (yo 1677, † 1739) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Wegner. Turun katedraalikoulun oppilas 12.1717 (Carolus [Jacobi Ritz]) – 22.3.1722 (valed.). Ylioppilas Turussa noin 1722 [Ritz] Carolus _ 199‹¿›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 29.6.1726. — Someron kirkkoherran (isänsä) apulainen 1726. † Somerolla 9.3.1740.

Pso: N.N. Zidbeck.

Pson seur. aviomies(?): rykmentinkirjuri Karl Sonck 6401 (yo 1737, † 1783).

Appi: Tammelan kirkkoherra, FM Johan Sidbäck, myöh. Zidbäck 4215 (yo 1696, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; Esko Karisalmen tiedonanto 7.6.2009 (Tieto Ritzin puolisosta, lähteenä KA mf. ES 3370 (Sääksmäki 9) Tammelan ja Someron käräjät 23.–27.1.1738 f. 300v: Comministern wid Somero försambling Ehrewördige och Wällärde H:r Carl Ritz ... å des Swärmoders Enke Probstinnan Sidbecks eller Gottlebens wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259 (LIII), 487 (Tillägg och rättelser. LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII), 56 (LXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 70(?) (studenter, som Prosten Ritts uti Martij månad giort), 318, 325, 328, 331, 332, 333, 335, 545, 610, 612–615, 634; A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #84; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 64. — E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Somero; K. Väänänen, Rovasti Jakob Ritzin avioliitot. Genos 72 (2001) s. 154.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Ritz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5347>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.