Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1725 Georg Helsingius 5489. * Mikkelissä noin 1710. Vht: Porvoon tuomiorovasti, FM Georg Helsingius 2759 (yo 1679, † 1741) ja Beata Schmidt tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 20.3.1724 (in cl. rect., S. Michaelensis) – 14.6.1725 (examen). Ylioppilas Turussa 16.6.1725 [Helsingius] Georg. Vib _ 307. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1725] d. 16. Junii. Georgius Helsingius. Vib. Ylioppilas Uppsalassa 23.6.1729 Georg Helsingius [OstroBoth.]. Respondentti Uppsalassa 3.7.1731 pro exercitio, pr. log. ja metaf. prof. Er. Alstrin. Respondentti Turussa 20.5.1732 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 4.7.1732. Vihitty papiksi Porvoon hiippakuntaan Turussa 20.7.1744. — Porvoon lukion vt. kaunopuheisuuden lehtori 1734. Lappeenrannan triviaalikoulun rehtori s.v. Porvoon tuomiokapitulin varanotaari ja taloudenhoitaja 1735. Lukion kaunopuheisuuden lehtori 1746. Rantasalmen kirkkoherra 1750. Rovasti 1755. Puhuja pappeinkokouksessa Mikkelissä 1737. † Rantasalmella 13.3.1764.

Pso: 1749 Ulrika Wargentin († 1765).

Appi: kihlakunnantuomari Johan Wargentin 4180 (yo 1695, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 85a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #480. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 377 (LXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 58 (LXXVII); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 204; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 41, 54; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 68. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 19; M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 380; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 201, 358; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 210; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #59; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #502G, 2440D, 3431G, 3435G, 3447R, 3475G; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 154.

Doria gratulantti

Päivitetty 18.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Helsingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5489>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.