Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1728 Anders Georg Wetterhoff 5645. * Skånessa noin 1707. Vht: tykistön kapteeni Olof Wetterhoff († 1713 tai 1716) ja Anna Katarina Meijer tämän 1. avioliitossa. Välskärinkisälli (1726). Ylioppilas Turussa sl. 1728 Wetterhoff And. Georg. Scania Svec. _ 322. — Musketööri hesseniläisessä palveluksessa prinssi Maximilianin jalkaväkirykmentissä 1728, majoittaja, kersantti, vt. adjutantti. Aliupseerivoluntaari kuninkaan henkikaartissa Tukholmassa 1731. Luutnantti Puolan kuninkaan Stanislaw I:n henkirakuunarykmentissä 1733, kapteeni 1734. Luutnantti Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1736–40, palveli luvan saatuaan kapteenina venäläisessä rakuunarykmentissä Turkin sodassa 1738–40. Turun läänin jalkaväkirykmentin rykmentinmajoitusmestari 1740, kapteeni 1754. † Kiskossa 19.5.1772.

Pso: 1:o 1735 Magdalena Elisabet von Kirchen († 1738); 2:o 1746 Ulrika Stjernvall († 1774).

Appi: hovioikeudenneuvos Erik Wallvik, aatel. 1727 Stjernvall 4836 (yo 1704, † 1729).

Velipuoli: henkivartiosotilas Erik Johan Geitel 6123 (yo 1734, † 1761).

Vävy: kuopiolainen kapteeni Johan Adolf Aminoff 7779 (yo 1754, † 1823).

Vävy: Kiskon kirkkoherra, FM David Sevonius, myöh. Sevon 7800 (yo 1754, † 1811).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 210a; KA Militaria II 23 (mf. 55021). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 399 (LXXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 61 (LXXXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 545, 554, 644; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 355, 357 (17.4.1729, Klåckan 10 gingo Consistorii ledamöter opp till Academien att afhöra medicinæ et chirurgiæ studiosi Wetterhofs oration på swensk vers öfwer Kongl. Maij:ts födelsedag som nu infaller). — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1361 (Wetterhoff Taulu 2); E. Lindh, Kongliga Björneborgs regemente. SSLS 204 (1928) s. 149, 335; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3326D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Georg Wetterhoff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5645>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.