Helsingin yliopisto

Tiedot

22.2.1729 Johan Helsingius 5660. * Mikkelissä noin 1712. Vht: Porvoon tuomiorovasti, FM Georg Helsingius 2759 (yo 1679, † 1741) ja Beata Schmidt tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 20.3.1724 (in circ. infer., S. Michaelensis) – (1726). Porvoon lukion oppilas 16.10.1727 – 1729. Ylioppilas Turussa 22.2.1729. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1729. d. 22. Febr. Johannes Georgii Helsingius Archipraep. Borg:sis filius. Praefectus Biblioth. Regiae Holmens. Ylioppilas Uppsalassa 23.6.1729 Johannes Helsingius [OstroBoth.]. Respondentti Turussa 25.5.1734 pro exercitio, pr. Algot Scarin U585. Respondentti 10.6.1735 pro gradu, pr. Nils Hasselbom U627. FM 11.7.1735. — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1731. — Kuninkaallisen kirjaston vara-amanuenssi 1738. Degerbyn (Loviisan) postimestari 1745 (ei nähtävästi astunut virkaan), ero 1746. Oleskeli Porvoossa (1746). Helsingin kaupunginsihteeri. † 45-vuotiaana(?), ‡ Helsingissä 2.3.1766. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #496. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 395 (LXXXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 161, 167; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 204; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #40; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 70. — E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 823; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #502G, 526G, 1686R, 3475R.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Helsingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5660>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.