Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1729 Erik Anstén (vuoteen 1727 Ranberg) 5692. * noin 1706. Kotoisin Pohjan pitäjästä, ehkä Antskogin kylästä, koska kirjoitti siellä 10.2.1734 erään ruukinsepän testamentin. Tammisaaren pedagogion oppilas. Turun katedraalikoulun oppilas (1722, cl. tert., Ericus Ranbärg) – 19.6.1729 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1729 Ansteen Eric Nyland _ 324. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.5.1732. — Armovuodensaarnaaja Pyhämaassa 1732. Nousiaisten pitäjänapulainen 1734, kappalainen 1750. † Nousiaisissa 16.9.1760.

Pso: 1737 Anna Magdalena Skog († 1767).

Poika: katselmuskirjuri Johan Anstén 8235 (yo 1760, † 1798).

Poika: Angelniemen kappalainen Erik Anstén 8456 (yo 1763, † 1790).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 9a; KA mf. ES 1907 (ll 44) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 19.3.1735 f. 554–556 (Sahl: Mans [Claes Claesson, Nyman-sukua] Testamente, som han på sin Sotesäng d: 10 Februarii 1734 låtit Prästen Ericus Ansteèn upsättia ... Prästen Ansteèn haft ondt til henne [Maria Claesdotter] alt sedan han gick i Ekenäs Schola, och tå blifwit henne skyldig, som han intet welat betala), 21.11.1735 f. 1215. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 393 (LXXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 60 (LXXXI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #364; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 155. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 153, 154; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Nousiainen.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Anstén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5692>. Luettu 14.6.2024.

Ks. myös viittausohje.