Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1729 Erik Årling 5724. Kotoisin Varsinais-Suomen eteläosasta tai Ahvenanmaalta. Strängnäsin lukion oppilas 1721/22 (Ericus Åhrling, Fenno ‹Seuraavien lukuvuosien oppilasluettelossa epiteettinä on Alandus.›) – 1728/29 (Ericus Åhrling, Fenno [Aboam]). Ylioppilas Turussa sl. 1729 Årling Eric. Austr _ 326. — Nähtävästi sotapalvelukseen kuninkaan henkikaartissa 1732.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10b; HYK ms. AKA:6, Konsistorin registratuura 1714–1740 s. 110' (14.6.1733, [Till] Wälborne H:r ÖfwerstLieutnant [N.N.] ... angående et utgifwit testimonium Academicum för Studenten Eric Årling), 114' (28.6.1733, Till Öfwerstlieutenanten Modee). — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 62 (LXXXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 166; H. Petersson (utg.), Matricula Regii Collegii Strengnensis II 1700–1730 (1949) p. 56. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1378G.

Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Årling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5724>. Luettu 14.6.2024.

Ks. myös viittausohje.