Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1730 Henrik Johan Erhard 5755. * noin 1712. Vht luult.: helsinkiläinen porvari Jürgen Erhardt ja Margareta Jabel. Helsingin triviaalikoulun oppilas 10.10.1722. Porvoon lukion oppilas 16.10.1727 – 1730. Ylioppilas Turussa kl. 1730 Erhard Henr. Johannes _ 328. — Tullikirjuri (1739). Porvoon maatullin tullinhoitaja 1743–46. Helsingin maatullin tarkastaja 1750–67. Tulliylitarkastajan arvonimi. † Helsingissä 1.8.1778.

Pso: 1737 Anna Katarina Falck († 1764).

Vävy: kaupunkimajuri Tukholmassa, eversti Samuel Kristian Wallén 6713 (yo noin 1740, † 1792).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 53a; HYK ms. AKA:6, Konsistorin registratuura 1714–1740 s. 321' (26.8.1737, Till Kongl. Slotts Cancelliet. Det hafwer en Studerande person Henric Johan Erhardt wid namn här i Consistorio Academico blifwit angifwen för Lägersmål med en qwinna benämd Margaretha Elisabeth Bock, ...); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 1.12.1706 s. 262 (Opsyningzman Jören Erhardt); KA mf. ES 1265 (g 115) Helsingin KämnO 16.2.1706 f. 126v (Borgaren Jurgen Erhart). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 401 (LXXXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 497; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 245, 246; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 18; B. Åkerman, Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808. SSJ 13 (1937) #618; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #45.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Johan Erhard. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5755>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.