Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1730 Per Johan Laurbecchius (myös Laurbeck) 5808. Vht: Linköpingin lukion lehtori, FM Karl Laurbecchius 3757 (yo 1691, † 1723) ja Margareta Elisabet Flachsenius. Ylioppilas Uppsalassa 31.8.1728 Petrus Laurbechius [Ostro Gothi]. Ylioppilas Turussa sl. 1730 [Laurbecchius] Petrus Johannis‹¿› _ 331. Tukholman raastuvanoikeuden auskultantti. — Tukholman raastuvanoikeuden notaari. Tykistön katselmuskirjuri Tukholmassa. † Suomessa 1743.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 409 (LXXXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 492, 531; K. G. Odén, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900 (1902) s. 164 #2169; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 196.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Johan Laurbecchius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5808>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.