Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1731 Gabriel Tamberg 5860. * Tammelassa 14.4.1709. Vht: Tammelan lukkari, kirkonisäntä Simon Bertilsson († 1763) ja hänen 2. puolisonsa Gertrud Bertilsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 14.2.1722 (in cl. donat., Gabriel Simonis Tammelens.) – 31.5.1731 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1731 Tamberg Gabr. Tav. _ 334. — Asui Kirvun kappalaisen pappilassa. Mainitaan pappismiehenä Tammelan käräjillä 1737. † ilman rintaperillisiä ennen isäänsä.

Pso: 1733 Palagia Elisabet Marander.

Appi: Kirvun kappalainen Henrik Marander 3922 (yo 1692/93, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 189a; Esko Karisalmen tiedonanto 29.12.2011 (Varmistus tietoon Gabriel Tambergin vanhemmista, lähteenä KA mf. ES 3370–3371 (Sääksmäki 9) Tammelan ja Someron käräjät 8.–12.11.1737 f. 153v Klåckaren Simon Bertillsson ... des Son Prästmannen Gabriell Tamberg. Perukirja 10.4.1764 Linikkala Villi eller Similä: klockare Simon Bertilsson, först gift med Maria, twå barn son Johan mölnare i Halli qvarn i Nummis socken, dotter Maria gift med rusthållare Henric Jöransson i Takajärvi. enka Gertrud Bertilsdotter, twå söner Carl och Fredric, döttrar Christin, Caisa, Brita, Agneta och Lisa. Chirstin gift med bonde Matts Henricsson i Häiviä, Caisa varit gift med klockare Thomas Saxlin, Agneta gift med bonde Michel Simonsson i Haudankorva, Lisa varit gift med soldat Jacob Jette och ny enka, förmyndare Anders Jacobsson Humalainen i Tammela by. Maria Simonsdotter vaatii osaansa moderbroders ägendom); KA mf. ES 1892 (ll 27) Tenholan käräjät 14.–17.1.1710 s. 66 (Effter Sergianten framl: Samuel Utter, sökte å des Syster Barns och bem: Utters Swågers Klåckarens i Tammela Simon Bertellssons wegnar, effter des Upwijste bref och Fullmacht, hans Moder Enckan Brijta Mickellsdotter, Arf hoos Utters effterblefne Encka och nu mera Rusthållarens Jöran Jöranssons i Pöllko hustru Brijta Mattzd:r emedan inge Barn eller nermare Arfwingar wore effter bem: Utter, hafwandes hans Syster Maria Mattzdotter warit gifft med benembde Klåckare Simon Bertellsson och lembnadt effter sig med honom twenne Barn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 411 (LXXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 63 (LXXXIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Tamberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5860>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.